Tuesday, 4 December 2012

Latihan : Susun perkataan


Susun perkataan          

1.bendera / Jalur Gemilang / Malaysia.

_________________________________________

2.Kita / semasa / lagu Negaraku. / berdiri / menyanyikan / tegak 

_________________________________________

3.pertandingan / Biki / poster. / menyertai / melukis

_________________________________________

4.kita. / mestilah / akan / Kita / sayang / negara

_________________________________________

5.kaca / Surat khabar / dikitar / semula. / boleh / botol / dan

_________________________________________

6.menabung / mulia. / Budaya / amalan

_________________________________________

7.   tabung. / Biki / ke dalam / menyimpan / wang

_________________________________________

8.gotong-royong. / aktiviti / Penduduk / Desa Kasih / mengadakan

_________________________________________

9.pameran / itu. / Ramai / melihat / orang / buku

_________________________________________

10.Puan Aisha / tangan. / pakai / rantai

_________________________________________

11. pandai / saya / Adik / menyanyi.

_________________________________________

12.naga. / suka / Saya / tarian / lihat

_________________________________________

13.perlahan-lahan. /piano / Ketuk /mata

_________________________________________

14.Biki / Keluarga / taman bunga./ ke / melawat

_________________________________________

15.mesti / lintas / berhati-hati / Kita / jalan. / ketika

_________________________________________

Jawapan :
1.Jalur Gemilang bendera Malaysia.
2.Kita berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku.
3.Biki menyertai pertandingan melukis poster.
4.Kita mestilah sayang akan negara kita.
5.Surat khabar dan botol kaca boleh dikitar semula.
6.Budaya menabung amalan mulia.
7.Biki menyimpan wang ke dalam tabung.
8. Penduduk Desa Kasih mengadakan aktiviti gotong-royong.
9.Ramai orang melihat pameran buku itu.
10.Puan Aisha pakai rantai tangan.
11.Adik saya pandai menyanyi.
12.Saya suka lihat tarian naga.
13.Ketuk mata piano perlahan-lahan.
14.Keluarga Biki melawat ke taman bunga.
15.Kita mesti berhati-hati ketika lintas jalan.

2 comments: