Tuesday, 4 December 2012

Latihan : Kata hubung ( dan, atau )


  • Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.


Pilih jawapan yang betul             
1. Rambut kakak kamu panjang (atau , dan ) pendek ? 
2. Mereka adalah abang (atau , dan ) adik saya. 
3. Makanlah buah-buahan supaya badan kita sihat (atau , dan ) kuat.    
4. Kamu suka warna biru (atau , dan ) warna hijau?
5. Bapa akan bertolak pada waktu petang (atau , dan ) waktu malam.  
                   

Jawapan :

1.atau  2.dan  3.dan  4.atau  5.atau

No comments:

Post a Comment